AFE - Alumni For Entrepreneurship

EKONOMIKA AFE

AFE staat voor “Alumni for Entrepreneurship”.

Ondernemers spelen een grote rol in de Vlaamse economie en zorgen voor heel wat toegevoegde waarde en werkgelegenheid.   Het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen zit in de lift.  Om tot een echte ondernemende cultuur te komen is meer nodig.  Vlaanderen scoort op het vlak van “ontluikend ondernemerschap” onder het internationaal gemiddelde.  Dat wil zeggen dat nog geen vier op honderd Vlamingen actief bezig zijn met het opzetten van een onderneming of in de voorbije drie jaar een eigen onderneming hebben opgericht. Daarentegen beschouwt meer dan zestig op honderd het opstarten van een nieuwe onderneming als een wenselijke carrière¬ keuze. Er is dus heel veel “latent ondernemerschap” in Vlaanderen. 

In deze roerige economische tijd is stimulering en ondersteuning voor startende maar zeker ook voor gevestigde ondernemers meer dan ooit van cruciaal belang.   Ekonnomika AFE wenst hierin een steentje bij te dragen.
 
De doelstellingen van AFE zijn:
• een platform te zijn om ondernemerschap bij de Ekonomika alumni, studenten en docenten te bevorderen
• permanente vorming m.b.t. entrepreneurship
• de bestendiging van contacten tussen alumni onderling, studenten, ondernemers en academici

Om deze doelstellingen te realiseren, en netwerking en uitwisseling van ervaringen te stimuleren, organiseert AFE op regelmatige basis een aantal activiteiten en initiatieven inzake vorming, netwerking, onderzoek en internationale contacten:

• spreekbeurten, seminaries, debatten
• bedrijfsbezoeken, gekoppeld aan een presentatie 
• themadagen

Door deze activiteiten brengen we alumni, studenten, ondernemers en academici fysiek bij elkaar, maar ook online via ons Linkedin-forum.

Daarnaast gaat AFE ook partnerships aan met andere nationale- en internationale verenigingen die zich bezig houden met entrepreneurship en het bevorderen ervan.

Om de relevantie van de activiteiten voor zowel de professionals als academici zo hoog mogelijk te maken, willen we het aantal leden in de vakgroep uitbreiden met alumni academici en ondernemers (die niet noodzakelijk alumni hoeven te zijn). Indien je interessante onderwerpen kan aanbrengen, of mee de contacten kan uitbreiden met professoren of ondernemers, en hiervoor wil deelnemen aan onze vakgroep vergaderingen, kan je onderstaande personen contacteren.

Bestuur:
Philippe Rooseleer – voorzitter
Managing Partner Fibiz Partners
philippe.rooseleer@fibizpartners.com
0479/97.79.69

Christel Gijsbrechts – bestuurslid
Partner CIM cvba
christel@cimcvba.be
0474/84.08.98

Michel Vanstallen – bestuurslid
Gedelegeerd Bestuurder Dorian Groep
michel.vanstallen@dorian.be
0477/34.99.89

Marijke Beel– bestuurslid
Actief met Zorg, Actief met Talent
marijke.beel@beelenco.be
0476/60.11.45

Johan Peeters– bestuurslid
Managing  Director LA William
johan.peeters@lawilliam.be
0475/84.45.90

Maarten Kerkhofs– bestuurslid
mkerkhofs@deloitte.com
Senior Global Business Tax Consultant Deloitte
0477/83.08.59

Lawrence Landeloos– bestuurslid
Consultant PetreConsultants
Law_l@telenet.be
0472/59.97.78

Jelle Van Winckel
Managing Director Demerstee Transport Solutions
jelle@d-ts.be
0472/29.02.91