Alumni Lovanienses

Alumni Lovanienses

De hoofdtaak van Alumni Lovanienses is het informeren van de oud-studenten en de vrienden van de K.U.Leuven over de wetenschappelijke, onderwijskundige, culturele en sociale actualiteit binnen de K.U.Leuven.

Alumni Lovanienses bestaat uit de verschillende alumniverenigingen die ieder hun eigen activiteiten en evenementen van uiteenlopende aard organiseren die verband houden met de onderzoeks- en/of onderwijsmateries van de faculteit.

Naast de voordelen van uw alumnivereniging kan u ook genieten van een aantal algemene lidmaatschapsvoordelen zoals gratis toegang tot bibliotheek, korting op uw abonnement in het sportkot, een maandelijks abonnement op Campuskrant, korting op een aantal concerten van het Leuvens Alumni Orkest en korting op culturele activiteiten van de K.U.Leuven.

Daarnaast bestaan er ook regionale verenigingen onder meer in Antwerpen (in oprichting), Brugge, Brussel en het zuiden van West-Vlaanderen die overkoepelende activiteiten organiseren voor alle alumni woonachtig in de regio.

Verder wordt vanuit de koepelvereniging de nodige aandacht besteed aan maatschappij en kennis waar de alumni van de K.U.Leuven een bepalende rol spelen en onderzoekers een forum bieden om de maatschappelijke meerwaarde van hun onderzoeksmaterie toe te lichten.

>>> Website van Alumni Lovanienses

Het alumnibestand is de basis voor het ledenbestand van Ekonomika Alumni. Het is een grote inspanning om uw gegevens up-to-date te houden. Daarom, ga een kijkje nemen naar uw gegevens in het bestand. Zijn ze nog correct ? Help ons ze up-to-date te houden.

>>> Toegang tot het alumnibestand