Antwerpen

Regionale kern - Antwerpen

Ekonomika Antwerpen is de Antwerpse vleugel van de Ekonomika Alumni. Concreet houdt dit in dat we ons richten naar:

  • Alle afgestuurde FEB-ers van de K.U.Leuven
  • die in de provincie Antwerpen wonen en/of werken
  • en die betalend lid zijn van Ekonomika Alumni

Onze regionale kring telt 750 betalende leden, gespreid over alle leeftijdsgroepen en werkzaam in diverse sectoren en met diverse functies.

Ekonomika Antwerpen heeft als doel het creëren en in stand houden van contacten tussen Antwerpse oud-studenten van het Leuvense "Handelskot". Het regionaal karakter van de vereniging vergroot de mogelijkheid om vele activiteiten ook daadwerkelijk bij te wonen, en om onderling ook hechtere banden te smeden, tot een interessant netwerk, ja zelfs tot een echte vriendenkring.

D’Olieslager Hans,
Voorzitter
+32 475 308647
hans_dolieslager@hotmail.com
ekonomika.antwerpen@gmail.com

Van Camp Luc
Past - Voorzitter
+32 479 600045
luc_vancamp@telenet.be

Verlinden Philip
Past-Voorzitter
+32 476 338323
Philip231974@yahoo.com

Smits Willy,
Penningmeester
+32 477 349750
willy.smits@scarlet.be