Bedrijfsprojecten gezocht

Consultancy in team
FEB Campus Antwerpen en Brussel

Ben je op zoek naar academische ondersteuning omtrent een aspect van jouw bedrijfsprocessen? Word je geconfronteerd met knelpunten of problemen in jouw bedrijfsvoering? Speel je zelf met een onderzoeksidee, maar ontbreekt het je aan tijd of expertise? De studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen op campus Antwerpen en Brussel kunnen je helpen. Al jarenlang werken zij samen met organisaties in het kader van een bedrijfsproject.

Dit jaar zijn we op zoek naar projecten in het kader van de bachelorproef voor studenten uit de opleiding Handelswetenschappen (campus Antwerpen) en de Nederlandstalige en Engelstalige opleiding Handelswetenschappen/Business Administration (campus Brussel).

  • Zij gaan voor jou op zoek naar een bruikbare oplossing op jouw bedrijfsgerichte vraagstukken.
  • Onder begeleiding van een docent leveren de studenten je een wetenschappelijk onderbouwde analyse in een resultaatgericht eindrapport. Zij werken in teams van 2 tot 3 studenten een bedrijfsproject uit in het domein van export, strategie, marketing, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsfinanciering, HRM, entrepreneurship, international business, accountancy en fiscaliteit, maar ook logistieke en operationele vraagstukken.


Op de infofiche vind je extra informatie en een overzicht van het projectverloop. Je kan deze fiche vrij verspreiden binnen of buiten jouw organisatie.

Wens je meteen een projectvoorstel in te dienen? Dat kan vanaf nu via het online aanvraagformulier (campus Antwerpen of campus Brussel).

Heb je nog bijkomende vragen? Neem dan gerust contact op met Margot Vanden Eynden: margot.vandeneynden@kuleuven.be of 02-300 22 82.

Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

Nico Dewaelheyns Johan Eyckmans
Campusdecaan
FEB Campus Antwerpen
Campusdecaan
FEB Campus Brussel