Beleidsinformatici

Beleidsinformatici
Wie zijn we?

De vzw Contactgroep Beleidsinformatici Leuven (CBL) werd opgericht in 1974 onder impuls van de afgestudeerden van Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, richting Kwantitatieve Bedrijfseconomie en Informatica van de K.U.Leuven. Sindsdien groeide de vereniging uit tot een dynamische groep met een tweehonderdtal leden en een twintigtal steunende of beschermende organisaties. De vereniging heeft haar zetel te Leuven, van waaruit alle activiteiten gecoördineerd worden.


Doelstellingen

Zoals gesteld in de statuten, heeft de Vereniging tot doel een stimulans te zijn voor het beoefenen van de Beleidsinformatica. Deze algemene doelstelling omvat de volgende subdoelen:

 1. De leden op de hoogte houden van recente ontwikkelingen in de informatica,
   
 2. Het bevorderen van de studie van de beleidsinformatica in overeenstemming met de wijze waarop deze aan de K.U.Leuven wordt gedoceerd,
   
 3. Het bewaren van contact tussen afgestudeerden.
Activiteiten
 1. De uitgave van het Beleidsinformatica Tijdschrift, een kwartaaltijdschrift met een overzichtelijke behandeling van actuele probleemgebieden van de automatisering. Het zijn steeds grondige themanummers met een omvang van 40 à 50 bladzijden. Recente nummers behandelden o.a. E-learning, een bedrijfslaagbenadering voor de integratie van applicaties, een onderzoek naar de kritische succesfactoren van operationele workflowsystemen, web services en flexibele integratie, ... .
   
 2. Het verzorgen van avondconferenties. Deze laatste gaan door in het Hogenheuvelcollege, Naamsestraat 69 te Leuven, en zijn gratis toegankelijk voor de leden. Recente voordrachten behandelden o.a. E-learning in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen: ervaringen en toekomstperspectieven, Bedrijfssoftware in het tijdperk van webservices: van ERP naar ERP II, Linux voor het datacenter, ... .
   
 3. Het inrichten van seminaries en meerdaagse lessencycli. Deze staan open voor iedereen, doch leden genieten een forse korting. In het verleden werden seminaries en lessencycli ingericht over Kantoorautomatisering, Beheer van Rekencentra, Strategische impact van IT, ...

Bestuur:

Jan Vanthienen
Bierbeekstraat 146 - 3360 Bierbeek
Tel: +32 (16)463 282
jan.vanthienen@econ.kuleuven.be

Niko Lecluyse - verantwoordelijk Fotografie en Verslaggeving
Pontstraat 46 - 8540 Deerlijk
Tel: 0475/710 053
niko.lecluyse@skynet.be