Economics Doctoral Circle

Economics Doctoral Circle

1. Economics Doctoral Circle is een organisatie van en voor doctoraatsstudenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven en werd opgericht in 2010. Economics Doctoral Circle wil bijdragen aan de opbouw van een sociaal en professioneel netwerk van doctoraatsstudenten en aan de uitwisseling van informatie onder huidige, toekomstige en voormalige doctoraatsstudenten. Onze activiteiten zijn gericht op doctoraatsstudenten, maar wij verwelkomen al het junior academisch personeel zoals onderwijsassistenten en post-docs, gevorderde masterstudenten en recente alumni van Economics Doctoral Circle.

2. Activiteiten
Onze activiteiten omvatten drie aspecten: sociaal, academisch en carrière.
  • Sociaal: We geloven sterk dat doctoraatsstudenten baat hebben bij een uitgebreider netwerk. Daarom organiseren we informele activiteiten waarop doctoraatsstudenten contacten kunnen leggen buiten hun eigen onderzoekseenheid. In het verleden hadden we o.a. reeds enkele zeer succesvolle activiteiten zoals een filmavond, quiz, barbecue, paintball…
     
  • Academisch: Onder deze pijler verzamelen en communiceren we relevantie informatie voor doctoraatsstudenten vanuit verschillende universitaire instanties. Op onze blog verzamelen we o.a. informatie aangaande cursussen,vertegenwoordiging, arbeidsmarkt,… Indien we merken dat het huidig aanbod tekort schiet, bekijken we hoe we dit met Economics Doctoral Circle kunnen aanvullen. Zo organiseren we bv een Skill Sharing Session waarop we kennis van onderzoekssoftware uitwisselen.
     
  • Carrière: Onder ‘carrière’ hebben we een ‘IN’ en ‘OUT’ pijler. ‘IN’ slaat op rekrutering van nieuwe doctoraatsstudenten en hierbij staan we de faculteit bij door als contactpunt te fungeren en de faculteit te promoten als onderzoeksinstelling. Onder ‘OUT’ verstaan we het faciliteren van de overgang van het doctoraat naar de arbeidsmarkt. Specifiek organiseren we enkele job market events waarop we publieke en private organisaties uitnodigen alsook ex-doctoraatsstudenten.
3. Relatie met de faculteit en Alumni
Onze organisatie wordt gesteund door de faculteitsraad en het decanaat. Ook met Alumni onderhouden we een hechte band aangezien al onze leden ofwel reeds alumni zijn (als ze bij ons hun masterdiploma haalden) ofwel alumni zullen worden (na het halen van hun doctoraatsdiploma).

4. Meer informatie
Meer informatie is beschikbaar op onze blog http://economicsdoctoralcircle.blogspot.com/

Bestuur:

Laura Nurski
Marjolein Crabbe
Philippe Louis
Linda Van Bouwel
Annelore Van Hecke
Sofie Verbieren
 

Algemeen contact: edc@econ.kuleuven.be

Website: http://economicsdoctoralcircle.blogspot.com/