FEB

FEB - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is één van de 13 faculteiten van de Katholieke Universiteit Leuven. Het onderwijs, het innoverend (vaak baanbrekend) wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke adviesverlening worden in vijf onderzoekseenheden georganiseerd, met name:

Centrum voor Economische Studiën
Marketing en Organisatie
Accountancy, Financiewezen en Verzekeringen
Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie
Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen werkt in onderzoek en onderwijs intensief samen met Ekonomika Alumni. Een actieve samenwerking tussen faculteit en alumni is voor beide van cruciaal belang.

Zo is een sterke band noodzakelijk om in onderzoek en onderwijs snel te kunnen inspelen op de meest recente evoluties in het management van bedrijven en in het economisch beleid. Ook versterking van de praktijkcomponent in de opleiding van onze studenten (via bedrijfsprojecten, stages, gastcolleges, e.d.m.) is maar mogelijk via een uitgebreid netwerk van relaties met bedrijven, overheidsinstellingen en andere potentiële werkgevers.

De alumni ondersteunen de faculteit op tal van manieren in haar onderwijs en onderzoek en zorgt er met haar permanente vorming voor dat de studies niet eindigen bij de promotieplechtigheid.

>>> meer info over de faculteit en haar (bedrijfs)partners