Fellows van het Hogenheuvelcollege

Fellows van het Hogenheuvelcollege

Reeds meer dan 100 jaar spant de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen zich in om op het hoogste niveau taken van academisch onderzoek, onderwijs en dienstverlening voor de samenleving te vervullen. Talrijke kaderleden en bedrijfsleiders vonden hier de basis voor hun geslaagde loopbaan.

Bij het eeuwfeest van de K.U.Leuven in 1998 werd voor het eerst de titel van 'Fellow van het Hogenheuvelcollege' toegekend aan een selecte groep van kaderleden en bedrijfsleiders. Sindsdien worden door de vakgroepen van de faculteit jaarlijks nieuwe mensen voorgedragen die hun uitmuntendheid bewezen door het toepassen van principes van wetenschappelijke bedrijfsvoering.

Overzicht van de onderzoekseenheden binnen de faculteit

Onderzoekseenheid AFI: Accountancy, Finance & Insurance
   Onderzoeksgroep Accountancy
   Onderzoeksgroep Finance
   Onderzoeksgroep Insurance
   Onderzoeksgroep International Finance

Onderzoekseenheid MSI: Bedrijfseconomie, Strategie & Innovatie

Onderzoekseenheid KBI: Kwantitatieve beleidsmethoden & Beleidsinformatica
   Onderzoeksgroep Informatica (LIRIS)
   Onderzoeksgroep Operations Research & Business Statistics (ORSTAT)
   Onderzoeksgroep Productie & Logistiek (P&L)

Onderzoekseenheid MO: Marketing & Organisatie
   Onderzoeksgroep Marketing
   Onderzoeksgroep Personeel & Organisatie

Onderzoekseenheid Centrum voor Economische Studiën

>>> meer info en de lijst van de Fellows per onderzoeksgroep

De faculteit, de Fellows en de vakgroepen van Ekonomika Alumnni zorgen voor een kruisbestuiving in het het kader van onderwijs en onderzoek.