Generatiewerking

De Generatiewerking

De VRG van onze eigenste Alumnikring Ekonomika-alumni.
Toelichting bij de G, een vernieuwde opstart van een gekende waarde

VRG ? Het Vlaams Rechtsgenootschap van Ekonomika ?

What’s next ? Neen, laat ons, onze ekonomisten-natuur getrouw, maar bescheiden blijven. VRG symboliseert de drie dimensies van onze Alumnikring, drie toegangspoorten tot een bestand van ruim 15 000 afgestudeerden.

V staat voor Vakgroepen

via de vakgroepen organiseren de Alumni, mede meestal met andere partners, waarin de Faculteit een zeer belangrijke is, activiteiten in diverse vakgebieden. Via deze activiteiten creëren zij ontmoetingsmogelijkheden, waar ekonomisten uit verscheidene sectoren, met gemeenschappelijke vakinteresse, nieuwe tendensen én elkaar kunnen leren kennen. Door de inbreng van de Faculteit en het bedrijfleven kan een brug gevormd kan worden tussen de bedrijfspraktijk en de academische inzichten.

R staat voor Regio :

via zes regionale kringen worden Alumni van een zelfde woon- of werkregio samengebracht. De ontmoetingen hebben oog voor zowel het aangename als het nuttige en worden. De regio is het gemeenschappelijke kenmerk.

G staat voor Generatiewerking.

Het gemeenschappelijke van deze werking is het gezamenlijk in Leuven aan de Faculteit gestudeerd en geleefd hebben. Waar de eerste twee sinds jaar en dag in de organisatie structureel verankerd zijn via “permanente vorming”en “regionale werking”, is dat vanaf dit jaar ook zo voor de derde. We kozen voor de ruime benadering “generatiewerking”.

Doelstelling van generatiewerking

het samenbrengen van mensen in het geloof dat ontmoetingen van mensen met gemeenschappelijke humus resultaten voort zal brengen waarvan de aard en de omvang niet vooraf bepaald moeten worden.

Toelichting : het resultaat kan zeer verschillend zijn

een fijn samenzijn en ophalen van herinneringen
een hernieuwen en updaten van contacten
hernieuwde afspraken om nog samen te komen
het opnemen van nieuwe initiatieven

Het criterium van onze gemeenschappelijke geslaagde jaarwerking is het exponentieel verhogen van het aantal bijeenkomsten, gewoon omdat ontmoeten kansen scheppen is.