Lidgeld

Ben jij al betalend lid van Ekonomika Alumni?  

Als afgestudeerde van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen kan je exclusief toetreden tot één van de grootste alumniverenigingen van het land. Ekonomika Alumni tracht je een zo gevarieerd mogelijk gamma van activiteiten en mogelijkheden aan te bieden. De leuze ‘Utile Dulci’ die we in onze studententijd zo vaak toepasten, verliest nauwelijks aan kracht in de alumnikring.  

Wie zijn wij?
 • Regiowerking
  Zes regionale bestuurskringen zorgen voor onze lokale verankering.
  Zij zorgen ervoor dat je regionale contacten kan leggen en onderhouden op diverse activiteiten; van bedrijfsbezoeken tot lezingen of een quiz.
  West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel
 • Vakgroepwerking
  Zeven bestuurskringen staan in dicht contact met academici. Zij zorgen voor domeinspecifieke activiteiten die je specifiek netwerk uitbreiden en de laatste academische ontwikkelingen delen.
  SCAFF (Accountancy & Finance), Beleidsinformatici, Human Resource, Marketing & Strategie, Productie & Logistiek, AFE (Academics for Entrepreneurship), Doctoral Circle
 • Generatiewerking
  De besturen van Young Alumni (minder dan 5 jaar afgestudeerd) en onze Senioren (meer dan 40 jaar geleden begonnen) organiseren gevarieerde bijeenkomsten op maat van een specifieke generatie. Daarnaast verwelkomt en ondersteunt het centrale secretariaat elke alumnus die zijn jaar graag opnieuw bijeen wil brengen.

Lid worden van Ekonomika Alumni brengt overigens ook automatisch het lidmaatschap bij Alumni Lovanienses met zich mee; de overkoepelende alumnivereniging van de KU Leuven. Je ontvangt een gecombineerde lidkaart Ekonomika Alumni - Alumni Lovanienses die talloze voordelen biedt.  

Jouw voordelen:

 • Minstens 33% korting op al onze activiteiten
 • Vele extra voordelen dankzij onze partners: klik hier

Hoeveel bedraagt het lidgeld van Ekonomika Alumni

 • Het algemeen lidgeld bedraagt 45 euro voor alle afgestudeerden van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de 4 campussen : Leuven, Antwerpen, Brussel en Kortrijk.
 • Young Alumni betalen slechts 25 euro.
  (Young Alumni zijn de afgestudeerden van de laatste 5 promoties van de 4 campussen)
 • Samenwonende partners, beiden afgestudeerd zijn aan de FEB betalen slechts éénmaal lidgeld. Maar laat ons weten dat jullie partners zijn.

Hoe word je lid?

 • Overschrijving op rekeningnummer BE77 4310 6952 7142 van Ekonomika Alumni vzw, Naamsestraat 69, 3000 Leuven.
  Vermeld ofwel "Lidgeld" en jouw naam en voornaam ofwel de gestructureerde mededeling die je dit jaar al hebt ontvangen.

Heb je nog vragen? Contacteer Katrien op ons secretariaat: ekonomika-alumni@kuleuven.be

Ekonomika Alumni is er voor jou!