Marketing&Strategie

Marketing & Strategie
M&S staat voor de vakgroep Marketing & Strategie.

De vakgroep Marketing & Strategie speelt in op de wederzijdse interesses van academici aan de universiteit en professionals in het bedrijfsleven, die werken rond marketing en strategie-gerelateerde onderwerpen: permanente vorming, wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen, kritische evaluatie van trends en evoluties, praktijkgerichtheid van nieuwe theorieën en theoretische onderbouwing van praktijk, en het leggen van nieuwe contacten binnen het vakgebied.


De activiteiten die worden georganiseerd om dit te ondersteunen, zijn:

  • Kitchen Diaries: kookavonden van 19u tot 22.30u, waar een expert-gastspreker zijn visie op een marketing- of strategieonderwerp uit een kritische, informatieve en soms controversiële hoek kort bespreekt, en met de deelnemers discussieert rond de potten en tijdens het dinner. Het koken gebeurt in een professioneel kookatelier onder leiding van een ervaren kok, kookervaring is niet vereist.
     
  • Brown Bag Lunches: broodjeslunches tussen 12u en 14u, waar een academicus zijn nieuwe bevindingen en theorieën rond een bepaald onderzoeksthema voorstelt, en discussieert met de aanwezigen over de praktijkgerichtheid en mogelijke bedrijfstoepassingen.
  • De activiteiten van de vakgroep zijn toegankelijk voor zowel economisten als geïnteresseerden met een niet-economische achtergrond.
De doelstellingen:
  • permanente vorming m.b.t. marketing & strategie
  • het katalyseren van contacten tussen alumni onderling en met academici
  • bevorderen van kruisbestuiving tussen theorie en praktijk
  • katalyseren van contacten tussen economisten en niet-economisten met expertise in marketing & strategie


Deze vakgroep wil bestaande initiatieven in Vlaanderen op het vlak van marketing & strategie geen concurrentie aandoen, doch eerder complementair zijn door het aanbieden van degelijke thematische activiteiten voor een doelgroep die misschien niet tot de ‘harde kern’van marketeers en strategici behoort maar wel interesse heeft op dit vlak.De prijzen worden bewust op kostprijsniveau gehouden om geen drempel te vormen voor geïnteresseerden die dit niet kunnen inbrengen als onkosten.

Bijkomende vakgroepleden

Om de relevantie van de activiteiten voor zowel de professionals als academici zo hoog mogelijk te maken, willen we het aantal leden in de vakgroep uitbreiden met alumni academici en professionals.Indien je interessante onderwerpen kan aanbrengen, of mee de contacten kan uitbreiden met professoren en bedrijfsprofessionals, en hiervoor wil deelnemen aan onze vakgroepvergaderingen op 16 april of 10 mei (beide rond 19.30PM te Vilvoorde), kan je onderstaande personen contacteren.

Bestuur:

Jeffrey Steemans – Voorzitter
Callaertstraat 34 - 1800 Vilvoorde
Tel: +32 (499) 36 06 02
jeffry.steemans@vlerickalumni.be

Nathalie Siccard
Speelbroek 25 - 1850 Grimbergen
nathalie.siccard@be.lnpf.com

Roeland Van Renterghem
Hassaluthdreef 2a3 - 3500 Hasselt
Tel: +32 (476) 62 05 17
roeland.vanrenterghem@ekonomika.be