Missie Ekonomika Alumni

Ekonomika Alumni is de vereniging van de Alumni van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Als vriendenkring wenst zij de belangen van haar leden te behartigen, de contacten te bevorderen en aldus een informeel netwerk op te bouwen.

De vereniging streeft deze doelstellingen na door geregeld kwalitatieve hoogstaande opleidings- en sociale activiteiten te organiseren.

Zij speelt daarbij in op nieuwe concepten en trends, maar met respect voor bestaande waarden en tradities.

Door haar werking wil zij de ontplooiing van haar leden bevorderen en bijdragen tot de uitstraling van Ekonomika Alumni en van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen in het bijzonder.