Oost Vlaanderen

Regionale kern Oost-Vlaanderen

Ekonomika Oost-Vlaanderen werd opgericht in 1991 en is hiermee de jongste regionale kern. Wij verenigen alle afgestudeerden die in Oost-Vlaanderen wonen. Wij tellen een 350-tal leden, behorend tot alle leeftijdsgroepen en beroepskringen.

Ekonomika Alumni Oost-Vlaanderen wil een ontmoetingsplaats zijn, een netwerk voor zijn leden, en dit via onze regionale activiteiten.

Wij organiseren jaarlijks een 5-tal activiteiten van informatieve en/of sociale aard.

Iedereen is van harte welkom op onze bestuursvergaderingen of als medewerker aan een van onze activiteiten.

Voor meer informatie, contacteer:
Patrica De Waele
Voorzitter Ekonomika Oost-Vlaanderen
pattydewaele@telenet.be