Postgraduaat Bedrijfskunde

Postgraduaat in de Bedrijfskunde (Fundamentals in Management)    

Het Postgraduaat in de Bedrijfskunde - Fundamentals in Management biedt een grondige opleiding aan in de verschillende domeinen van bedrijfskunde en management. Het programma besteedt zowel aandacht aan theoretische fundering als aan gevalsstudies, problemen en oefeningen die onmiddellijk op de managementpraktijk van elke dag aansluiten.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot iedereen die zich vanuit zijn/haar persoonlijke of professionele situatie wil bijscholen in bedrijfskunde en management.

Toelatingsvoorwaarden

U bent houder van een academisch bachelor en/of masterdiploma en heeft reeds enkele jaren relevante werkervaring. Voldoet u niet aan deze voorwaarde maar denkt u toch in aanmerking te komen voor dit programma, stuur ons dan uw uitgebreide CV met bijhorende motivatiebrief. De academisch coördinator beslist dan op basis van uw dossier of u alsnog kunt deelnemen.

 

Programma

 • Data Analyse en Optimalisatie
 • Bedrijfseconomie
 • Algemeen boekhouden
 • Inleiding tot het vennootschapsrecht
 • Management accounting
 • Analyse van de jaarrekening
 • Marketing
 • Human Resources Management
 • Bedrijfsfinanciering
 • Productie- en voorraadbeheer
 • Informatica
 • Strategie
   

Residentieel seminarie Management Vaardigheden

Dit tweedaags seminarie vindt plaats op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 2015. Deelname aan het seminarie is verplicht. Naast de sessies rond management vaardigheden en leiderschap is dit seminarie ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen.

Lessen

De lessen worden gegeven op vrijdagavond van 18u30 tot 21u en op zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 13u. We voorzien telkens een koffiepauze met broodjes en/of koffiekoeken. Het programma start op 25 september 2015.

Evaluaties

De beoordeling van de vakken gebeurt gedeeltelijk op basis van permanente evaluatie via oefeningen en papers. Voor de vakken HRM en Strategie is er ook een groepswerk vereist. Daarnaast zijn er twee examenmomenten (december en juni).

Inschrijven

De uiterste datum van inschrijving is 30 september 2015. Het inschrijvingsgeld 4200 euro. De documentatie, de handboeken en de nota's die bij de colleges gebruikt worden zijn in dit bedrag inbegrepen.

U kunt  het inschrijvingsformulier aanvragen bij de programma coördinator of u kunt zich meteen online inschrijven. Het is mogelijk om te betalen met de KMO-portefeuille. De opleiding geeft echter geen recht op betaald educatief verlof.

Postgraduaatgetuigschrift "Postgraduaat in de Bedrijfskunde"

Als u de vereiste evaluaties succesvol aflegt, ontvangt u het Postgraduaatgetuigschrift "Postgraduaat in de Bedrijfskunde", uitgereikt door de KU Leuven en ondertekend door de Rector.  Dit getuigschrift is een officieel erkend document.

Praktisch

 • Inschrijvingsgeld:
  4200 euro voor het volledige programma. De betaling gebeurt na bevestiging van toelating. Het inschrijvingsgeld kan ook gedeeltelijk betaald worden met de KMO-portefeuille.
 • Studieduur:
  Van 25 september 2015 tot en met 25 juni 2016. Colleges op vrijdagavond (van 18u30 tot 21 uur) en zaterdagvoormiddag (van 8u30 tot 13 uur).
 • Locatie:
  Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Naamsestraat 69, 3000 Leuven
 • Academisch coördinator:
  Maddy Janssens
 • Programma coördinator:
  Heleen Moyaert

Postgraduaat in het Operations Management       

Binnen Operations Management staat men voor een aantal uitdagingen op strategisch vlak alsook op het vlak van het beheersen van het productieproces. De lessenreeks sluit nauw aan bij de snelle evoluties in het werkveld.

De opleiding bestaat uit vier onderdelen

 1. Strategische uitdagingen in het Operations Management
 2. Operationele ontwikkelingen in het Operations Management
 3. Het verband tussen Operations Management en aanverwante domeinen
 4. Eindwerk Postgraduaat in het Operations Management

In de twee eerste opleidingsonderdelen ligt de nadruk op het overbrengen van kennis over de recente ontwikkelingen op het vlak van productie en logistiek. Hierbij wordt de kritische zin van de studenten aangescherpt door de interactieve vorm van lesgeven. In het derde onderdeel worden opnieuw recente ontwikkelingen uit de doeken gedaan, maar komt het multidisciplinaire karakter van Operations Management uitgebreid aan bod. Het vierde onderdeel beoogt het samenbrengen van alle doelstellingen in een eindwerk waarbij de studenten de relevantie van de aangeleerde materie voor het eigen bedrijf moeten nagaan.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot houders van een masterdiploma.  De deelnemers hebben reeds ervaring in het brede domein van productie- en voorraadbeheer en hebben de ambitie om door te groeien tot een managementfunctie in het domein.

Toelatingsvoorwaarden

U bent houder van een academisch bachelor en/of masterdiploma en heeft  reeds enkele jaren relevante werkervaring. Voldoet u niet aan deze voorwaarde maar denkt u toch dat in aanmerking te komen voor dit programma, stuur ons dan uw uitgebreide CV met bijhorende motivatiebrief. De academisch coördinator beslist dan op basis van uw dossier of u s alsnog kan deelnemen.

Lessen

De opleiding vindt plaats op de campus Leuven van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Naamsestraat 69, 3000 Leuven. De lessen worden gespreid over zes vrijdagen telkens van 13u30 tot 21u. We voorzien meerdere pauzes met koffie, frisdranken en broodjes. Het programma start op 23 oktober 2015.

Evaluaties

De beoordeling van de vakken gebeurt gedeeltelijk op basis van permanente evaluatie: resultaten behaald op oefeningen en  een individuele scriptie met verdediging.

Inschrijven

De uiterste datum van inschrijving is 20 oktober 2015. Het inschrijvingsgeld bedraagt  2100 euro. De documentatie, de handboeken en de nota's die bij de colleges gebruikt worden zijn in dit bedrag inbegrepen. Het is mogelijk om te betalen met de KMO-portefeuille. De opleiding geeft echter geen recht op betaald educatief verlof.

U kunt het inschrijvingsformulier aanvragen bij de programma coördinator of u kunt zich meteen online inschrijven.

Postgraduaatgetuigschrift "Postgraduaat in het Operations Management"

Als u de vereiste evaluaties succesvol aflegt, ontvangt u het Postgraduaatgetuigschrift "Postgraduaat in het Operations Management", uitgereikt door de KU Leuven en ondertekend door de Rector.  Dit getuigschrift is een officieel erkend document.

Programma

 • Operations Management and Performance MetricsFlowtime en knelpuntanalyse: snelheid vs capaciteit
 • Forecasting
 • Activity Based Management
 • Flow theory to reconcile inventory, lead time and throughput
 • Planning and execution
 • Voorraadbeheer en reductie van werkkapitaal
 • Supply Chain Dynamics
 • JIT + Lay-out
 • Simulatie
 • Robuuste projectplanning
 • Integrale kwaliteitsbeheersing
 • Scriptie en presentatie scriptie

Praktisch

 • Inschrijvingsgeld:
  2100 euro voor het volledige programma. De betaling gebeurt na bevestiging van toelating. Het inschrijvingsgeld kan ook gedeeltelijk betaald worden met de KMO-portefeuille.
 • Studieduur:
  Zes vrijdagen vanaf 23 oktober 2015. Andere lesdagen: vrijdagen 30 oktober, 13 november, 20 november, 27 november en 4 december. Colleges op vrijdag van 13u30 tot 21 uur.
 • Locatie:
  Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Naamsestraat 69, 3000 Leuven
 • Academisch coördinator:
  Erik Demeulemeester
 • Programmacoördinator:
  Heleen Moyaert