Productie&Logistiek

Productie en Logistiek
P & L staat voor Productie en Logistiek
 
P&L zag het levenslicht begin 1997. De vakgroep speelt in op de grote interesse voor de logistieke en productieproblematiek die vandaag in de bedrijfswereld een belangrijk aandachtspunt is. Permanente vorming wordt steeds belangrijker in de ‘kennis’maatschappij. Het uitbouwen van de kennis en het ontwikkelen van vaardigheden zijn de basiselementen in de cocktail van het moderne management.

Daarnaast merken we sinds enige tijd een toenemende interesse voor productie en logistiek. ‘Supply Chain Management’, ‘Enterprise Resource Planning’, ‘Advanced Planning Systems’, ‘Factory Physics’ zijn maar enkele modewoorden, en onthullen een aantal facetten van het boeiende vraagstuk in vele organisaties: Hoe kunnen we de materiaalstromen (en informatiestromen en geldstromen) zowel binnen het bedrijf als tussen de schakels van het logistiek netwerk zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren en aansturen? Hoe kunnen we naast het beheersen van de logistieke kosten productie en logistiek laten uitgroeien tot speerpunten van de concurrentiekracht van ons bedrijf?

Ook Ekonomika Alumni moet op deze trends inspelen. De vakgroep ‘productie en logistiek’, afgekort P&L, ontplooit binnen de paraplu van Ekonomika-Alumni een aantal activiteiten op het vlak van productie en logistiek.
De vakgroep is ontsproten uit het brein van een aantal jonge alumni, met actieve medewerking van de vakgroep Operations Management en gedragen door een groep van enthousiaste alumni en academici en met stevige steun vanuit de industrie. De doelstellingen van de vakgroep P&L zijn:
  • permanente vorming m.b.t. productie en logistiek
  • de bestendiging van contacten tussen alumni onderling en met academici
  • bevorderen van kruisbestuiving tussen theorie en praktijk
Deze vakgroep wil bestaande initiatieven in Vlaanderen op het vlak van productie en logistiek geen concurrentie aandoen, doch eerder complementair zijn door het aanbieden van degelijke thema-activiteiten aan zeer competitieve prijzen voor een doelgroep die misschien niet tot de ‘harde kern’ van logistiekers behoort maar wel interesse heeft op dit vlak.
De nieuwe vakgroep richt zich op alumni die professioneel actief zijn in een functie die verband houdt met productie en logistiek, alumni met interesse in deze problematiek en op eventuele andere geïnteresseerden in productie en logistiek.
Typische activiteiten voor de vakgroep zijn
  • spreekbeurten, lezingen en seminaries over specifieke thema’s binnen productie en logistiek
  • bedrijfsbezoeken, bij voorkeur gekoppeld aan een presentatie
  • een themadag (aan universiteit of op verplaatsing)

Samenwerking met PICS Belgium

Om P&L contacten een ruimer aanbod te geven aan activiteiten, werkt P&L sedert 1/9/2006 samen met PICS belgium. Dit brengt met zich mee dat jullie kunnen deelnemen aan ledenactiviteiten georganiseerd door PICS Belgium. Seminaries, events en trainingen blijven wel bijeenkomsten die enkel voor PICS-leden gelden en zullen occasioneel naar het P&L ledenbestand gecommuniceerd worden.
Voor meer informatie ivm PICS Belgium, kan je altijd kijken op http://www.picsbelgium.be/
 
 
Bestuur:
 
David Desmet – voorzitter
david.desmet@pwc.com

Robert Boute – vice voorzitter

Algemeen contact e-mailadres en info: infovakgroeppenl@gmail.com