Nieuws

Oproep Jef De Wever Prostaatkanker en Preventie Fonds

Medisch  wetenschappelijk onderzoek kost  handenvol geld. Maar  anderzijds  met  resultaat  dank zij de inspanning  van velen  , onderzoekers , professoren ,  …. Maar ook dank  zij de vele vrijwillige bijdragers aan deze permanente zoektocht naar  financiele middelen.

Het  Jef De Wever Prostaatkanker en Preventie Fonds doet een oproep aan alle Ekonomika leden  (actieven en senioren)  om op korte termijn te helpen in een fundraising  naar  40.000 €  (waarom  niet 1000 x 40 € p/p). Doel : een helpende hand bieden aan de Dienst Urologie / Oncologie van het UZ Gasthuisberg in Leuven om een tweede  uitdiepende studie te starten rond oligo metastatic prostate cancer  (begrijpbaar  als  uitgezaaide prostaatkanker cellen); waarbij aspecten  zoals opsporing van deze cellen , de behandelingsmethoden en de levenskwaliteit van de patient in de nazorg (lees voorkomen en vermijden van – schadelijke - nevenwerkingen) verder en diepgaander zullen onderzocht worden. Blijkt immers dat een oplossing vinden voor een probleem dikwijls bijkomende nieuwe vragen oproept.

The FEB announces a new GSK Research Chair

GSK Research Chair on the Red-design of Healthcare Supply Chains in developing Countries to increase Access to Medicines (2016-2020)

This research chair wants to interface between academia, public authorities and the private sector in order to increase the access to medicines. Focus will be on redesign of health care supply chains in developing countries where multiple stakeholders are present. Scenario’s, containing analytical models of the supply chain, will be constructed whilst multi-criteria decision models will be used to filter out the most promising scenarios.

Bedrijfsprojecten gezocht

Consultancy in team
FEB Campus Antwerpen en Brussel

Ben je op zoek naar academische ondersteuning omtrent een aspect van jouw bedrijfsprocessen? Word je geconfronteerd met knelpunten of problemen in jouw bedrijfsvoering? Speel je zelf met een onderzoeksidee, maar ontbreekt het je aan tijd of expertise? De studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen op campus Antwerpen en Brussel kunnen je helpen. Al jarenlang werken zij samen met organisaties in het kader van een bedrijfsproject.

Pagina's