Armoede doorbreken in Costa Rica

Armoede doorbreken in Costa Rica

Alumnus Linda De Donder (FEB 1987) woont al 20 jaar in Costa Rica en engageerde zich voor de Stichting Tejedores de Sueños (Dromenwevers). Deze stichting probeert armoede te doorbreken door jongeren de kans te geven naar school te gaan.