top of page

Beschrijving Job


Adviseur Organisatiedesign (50%)

De Functie

Als expert en adviseur bouw je het domein organisatieontwikkeling inhoudelijk verder mee uit. Je zorgt mee voor de expertiseopbouw en -deling binnen het team, binnen de Personeelsdienst en binnen de ruimere organisatie en je integreert nieuwe evoluties en inzichten binnen de KU Leuven context. 

Je begeleidt en ondersteunt, samen met collega’s van de Personeelsdienst, entiteiten bij het optimaliseren en (her)inrichten van hun organisatiedesign zodat strategie, structuur, cultuur, processen, functies en taken elkaar versterken en afgestemd zijn op de organisatiedoelstellingen en uitdagingen. Je beslist samen met de betrokken partners welke de gewenste aanpak is voor het ontwikkeltraject. In de meeste trajecten begeleid en faciliteer je de noodzakelijke veranderingen zelf, in andere trajecten werk je vlot samen met externe partners. 


Concreet betekent dit:

 • Je coördineert en begeleidt organisatietrajecten binnen entiteiten, en dit in nauwe samenwerking met de betrokken HR collega’s en alle stakeholders op het terrein. Dit kunnen trajecten zijn rond het optimaliseren of hertekenen van de organisatiestructuur en/of het (samen)werkingsmodel, het (her)structureren van teams, de evolutie naar meer zelforganisatie en gedeeld leiderschap, …

  • Bij de start van een organisatietraject maak je je vertrouwd met de opdrachtgever en de organisatiecultuur, breng je de noden en verwachtingen in kaart en werk je, samen met de diverse stakeholders, een projectplan uit en initieer je de nodige interventies.

  • Vanuit de missie en kernopdrachten van de betrokken entiteit begeleid en faciliteer je het co- creatieve proces om het organisatiedesign en (samen)werkingsmodel te optimaliseren en de bijhorende kern- en ondersteunende processen vorm te geven. Dit doe je steeds met oog voor de organisatiebrede context en op maat van de klant. Vanuit je specifieke kennis m.b.t. organisatiedesign, mogelijke organisatiemodellen, functiedesign, functieprofielen en onderlinge samenhang, help je nieuwe organisatievormen uittekenen, met aandacht voor autonomie, ontwikkeling en inzet van expertise. Bij het beschrijven van de functies zorg je voor de afstemming met en kadering binnen het KU Leuven-functieraamwerk. 

 • Je begeleidt complexere organisatievraagstukken die het microniveau van een entiteit of specifieke doelgroep overstijgen: bijvoorbeeld het stroomlijnen en optimaliseren van het multicampus-model van faculteiten, het versterken van de netwerkstructuur om de samenwerking van centrale diensten met lokale entiteiten/faculteiten te versterken, het ontwikkelen van een organisatiestructuur voor nieuwe instituten of het helpen uittekenen van een nieuwe governance-structuur, … 

 • Je coacht, inspireert en begeleidt leidinggevenden en medewerkers bij de veranderingsprocessen die ze doormaken.

 • Je brengt structuur aan in de documentatie en besluitvorming met betrekking tot de projecten, je zorgt voor de opvolging en het gebruiksvriendelijk delen van deze informatie.

 • Je bouwt mee aan een klantgericht en professioneel servicemodel waarbij een systematiek en methodiek ontwikkeld wordt voor het uitvoeren en vormgeven van team- en organisatieontwikkelingstrajecten.

 • Je volgt evoluties binnen dit domein op en je zorgt voor de vertaalslag  naar de specifieke KU Leuven context en de dagelijkse realiteit. Je deelt nieuwe inzichten met collega’s en je zorgt mee voor de verankering in aanpak en methodiek.


Je profiel

 • Je hebt bij voorkeur een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring, en hebt een uitgebreide relevante ervaring met betrekking tot het begeleiden van organisatieontwikkeling (met focus op organisatiedesign) en veranderingsmanagement.

 • Je hebt een rijke bagage aan werkorganisatiemodellen en change concepten en je kan de vertaalslag maken naar een werkbare aanpak afgestemd op de noden en doelstellingen binnen een specifieke context.

 • Je hebt de vaardigheden om als facilitator/procesbegeleider werksessies met groepen te (bege)leiden.

 • Je slaagt erin om een project te managen door een plan van aanpak te formuleren, een timeline op te stellen, workshops in te plannen en te faciliteren, deelnemers te motiveren, om te gaan met weerstand, deadlines te bewaken en een project te laten landen.

 • Je bekijkt de dingen graag out-of-the-box en je bent in staat om uiteenlopende oplossingen voor te stellen, maar je kan ook zorgen voor synthese, integratie, overzicht en structuur.

 • Je bezit overtuigingskracht en je hebt de communicatieve en diplomatische vaardigheden om projecten vlot te laten verlopen en in een multi-stakeholder context het nodige draagvlak te creëren. 

 • Je kan een probleem analytisch benaderen en je slaagt erin om de vraag achter de vraag te ontdekken.

 • Bovenal ben je een gedreven en enthousiaste collega en teamspeler.


Ons aanbod

Wij bieden een 50% tewerkstelling voor onbepaalde duur aan. Je kan rekenen op een uitdagende job in een dynamische omgeving, omringd door enthousiaste collega's. Je werkt in de autoluwe omgeving in het hartje van Leuven.


Ben je onmiddellijk inzetbaar in alle opdrachten van deze functie dan start je in graad 8. Beloftevolle kandidaten die nog niet alle opdrachten meteen kunnen opnemen starten in graad 7. Graad 9 is weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.


KU Leuven kiest voor een actief campusleven waarbij werk on campus afgewisseld wordt met telewerk. We voorzien een fietsvergoeding en een telewerkvergoeding. Bijkomend bieden wij een kosteloze hospitalisatie- en groepsverzekering en ecocheques. Details omtrent de arbeidsvoorwaarden kan je terugvinden op onze jobsite.


Iets voor jou?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen - T. +32 16 32 30 98.Meer over 'werken bij KU Leuven'

Ja, werken aan KU Leuven is best uniek. Hoe dat komt? Omdat je er telkens weer nieuwe uitdagingen vindt. Omdat je er jezelf ontdekt, je grenzen verlegt, je ambities waarmaakt. Werken aan de KU Leuven betekent dat je, direct of indirect, bijdraagt aan kwalitatief, innovatief onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Werk met maatschappelijke relevantie, in een werkomgeving waarin iedereen uitgenodigd wordt om vanuit de eigen rol actief deel te nemen aan beleidsontwikkeling en besluitvorming. Als Personeelsdienst verlenen we advies en ontwikkelen we beleid, instrumenten en competenties inzake personeelsbeleid voor 15.000 medewerkers die werkzaam zijn in faculteiten, departementen en diensten op 14 campussen in 10 steden. We nemen ook de administratieve verplichtingen van KU Leuven als werkgever voor onze rekening. Het team Team- en Organisatieontwikkeling zorgt voor het ontwikkelen en optimaliseren van inzichten en methodieken binnen het domein van team- en organisatieontwikkeling. Vanuit deze expertise worden entiteiten (faculteiten, departementen en diensten) en teams binnen de universiteit ondersteund bij het optimaliseren van hun organisatiedesign, (samen)werkingsmodel en begeleid in hun verdere ontwikkeling.


KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

bottom of page